Silny wiatr


IMGW-PIB ostrzega przed silnym wiatrem, który jest prognozowany od 8 marca godz. 9:00 do 10 marca godz. 7:30. Wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 80 km/h.

Prosimy o zabezpieczenie rzeczy na tarasach i balkonach, a także zachowanie wzmożonej ostrożności, szczególnie w trakcie podróży po terenach zalesionych.