XI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat


Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

 

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2015
  podjęcie uchwał.
 5. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018
  podjęcie uchwały.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2033
  podjęcie uchwały.
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2016
  podjęcie uchwały.
 8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
  podjęcie uchwały.
 9. Gospodarowanie mieniem Powiatu
  podjęcie uchwały.
 10. Określenie zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  podjęcie uchwały.
 11. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego
  podjęcie uchwały.
 12. Zmiany w składzie Komisji Rady Powiatu
  podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie skargi.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.