Sala sensoryczna w Żardenikach


Projekt przeznaczony był dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach oraz dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, które uczestniczą w zajęciach wczesnego wspomagania. Projekt zakładał wyposażenie sali SI w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej. W placówce organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat. Brakowało specjalistycznego sprzętu do sali terapeutycznej, dostosowanego do zaburzeń i potrzeb dzieci oraz ich wieku, jak i możliwości psychoruchowych. Zaistniała potrzeba przystosowania sali Si do potrzeb najmłodszych.

Terapia integracji sensorycznej (SI) odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Do tego wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. Sala SI w placówce nie posiadała sprzętu dostosowanego do terapii małych dzieci.

Zaistniała pilna potrzeba doposażenia sali integracji sensorycznej w dodatkowy sprzęt terapeutyczny. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – Żardeniki otrzymało dofinansowanie zakupu nowego sprzętu od Fundacji PKO Banku Polskiego. Dzięki pieniądzom przekazanym przez fundację zakupiono dodatkowy sprzęt oraz urządzenia rehabilitacyjne do sali SI, stworzono optymalne warunki rozwoju dla najmłodszych. Dotychczas dzieci z zaburzeniami sensorycznymi nie miały możliwości terapii w gminie Jeziorany i gminach sąsiednich. Teraz mogą uczestniczyć w darmowych zajęciach wczesnego wspomagania. Skuteczność terapii SI zależy od czasu jej rozpoczęcia, im wcześniej zaczyna się pracę, tym efekty są lepsze.

Dzięki Fundacji PKO Banku Polskiego zrealizowano główny cel projektu, jakim było stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej. Stymulacja dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym i musi być prowadzona systematycznie z użyciem właściwie dobranego sprzętu. Dotacja umożliwiła zakup dodatkowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy terapeutycznych, tym samym stworzenie w szkole nowoczesnej sali do terapii SI.