Powiat z dotacją na przebudowę drogi


Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa drogi powiatowej od Piotraszewa do granic powiatu olsztyńskiego. Wszystko dzięki środkom z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, na przekazanie których została zawarta umowa pomiędzy starostą olsztyńskim i wojewodą warmińsko-mazurskim.

Przebudowa drogi 1415 N trwa od 3 lat. W 2016 r. został wyremontowany fragment od wojewódzkiej 507 do Piotraszewa, a w roku ubiegłym w samej miejscowości. Nadszedł czas na finalizację inwestycji na odcinku od końca wsi do granic powiatu, czyli na długości 3,65 km. – Zakres prac obejmie poszerzenie drogi do 5 m, wylanie na istniejącą nawierzchnię asfaltowej nakładki, wykonanie po obu stronach drogi poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m, przebudowę istniejących zjazdów oraz skrzyżowania z drogą gminną 116027 N, oczyszczenie przepustów, wycinkę krzaków i pielęgnację drzew, oczyszczenie i odmulenie rowów oraz oznakowanie poziome i pionowe – wymienia starosta Małgorzata Chyziak.

Projekt Powiatu Olsztyńskiego jest jednym z 47 w regionie, które w tym roku zostaną dofinansowane z budżetu państwa. – Tegoroczna pula środków na inwestycje drogowe wynosi 47,77 mln zł. Wspólnymi siłami uda nam się wyremontować 80 km dróg powiatowych i gminnych. Ubolewam, że tylko część wniosków samorządów możemy zrealizować, ale wynika to z ograniczonego budżetu oraz z ogromu potrzeb w województwie – mówi wojewoda Artur Chojecki.

Tym razem Powiat Olsztyński otrzyma dotację w wysokości 1,3 mln zł, drugie tyle wygospodarował z własnego budżetu. – Cieszymy się z każdej pozyskanej kwoty, która umożliwia nam naprawę dróg w powiecie. Dzięki dofinansowaniu z programu rządowego jeszcze w bieżącym roku zakończymy kompleksową przebudowę naszej drogi od wojewódzkiej 507, przez miejscowość Piotraszewo, do granic powiatu. W sumie realizowana od 3 lat inwestycja obejmie 9 km drogi, za łączną kwotę około 6 mln zł – opowiada Małgorzata Chyziak.

Droga w Piotraszewie ma znaczenie ponadlokalne, prowadzi bowiem do drogi wojewódzkiej między Dobrym Miastem a Braniewem, łączy także powiat olsztyński z lidzbarskim. Jej remont nie tylko skomunikuje wieś z działającymi w okolicy ośrodkami gospodarczymi, ale poprawi dostępność komunikacyjną w sieci dróg publicznych w regionie.