Są jeszcze miejsca w szkołach w powiecie


We wszystkich szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Olsztyński są jeszcze miejsca zarówno dla absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Trzeba się jednak pospieszyć, bo dokumenty można składać tylko do 10 lipca.

- Rekrutacja przebiega zgodnie z zarządzeniem warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. Obecnie jesteśmy na etapie naboru uzupełniającego. Mamy jeszcze miejsca w liceach ogólnokształcących w Zespołach Szkół w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście. Podobna sytuacja jest w technikach, w których można zdobyć zawód, np. w Biskupcu jest to technik informatyk i technik odnawialnych źródeł energii, w Dobrym Mieście technik informatyk lub technik logistyk, a w Olsztynku technik hotelarstwa i technik technologii żywności – mówi Barbara Guga, dyrektor Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Wolne miejsca czekają też w powiatowych szkołach branżowych I stopnia. W Zespole Szkół w Olsztynku poza klasą wielozawodową kształcącą młodych pracowników na podstawie umów z pracodawcą, czyli w zakładach pracy, można podjąć naukę w zawodzie kucharza. Tu przedmioty zawodowe nauczane są w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach z siedzibą w Dobrym Mieście też może jeszcze przyjąć uczniów chcących zdobyć zawód technika rolnika i technika weterynarii.

- Nauka w szkołach powiatowych to dobra inwestycja we własny rozwój i przyszłość. Na uczniów czeka wykwalifikowana kadra i wyposażone pracownie. Wysoki poziom nauczania też jest dowodem na to, że w placówkach nieco oddalonych od Olsztyna warto się uczyć i jednocześnie być bliżej domu. To naprawdę dobra alternatywa zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. W szkołach prężnie działają koła zainteresowań, można też skorzystać z zagranicznych praktyk zawodowych. Serdecznie zachęcamy młodzież do składania dokumentów i podjęcia nauki w powiatowych szkołach ogólnokształcących oraz zawodowych na poziomie technikum i szkoły wielobranżowej – zachęca Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Linki do witryn internetowych szkół: