Raport o stanie Powiatu za 2018 rok


Opracowanie „Raportu o stanie Powiatu Olsztyńskiego za 2018 rok” to nowe zadanie Zarządu Powiatu, które wynika z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz. U. z 2019 poz. 511.

Dokument zawiera podsumowanie działalności  Zarządu Powiatu  w Olsztynie w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. Obejmuje także podstawowe informacje dotyczące powiatu olsztyńskiego, takie jak m.in. położenie, wielkość, zaludnienie, a także charakterystykę samorządu, czyli strukturę, zadania, podjęte akty prawne.

Pełen raport zamieszczony jest na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego – link.