Rada przedsiębiorców


17 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie nowego organu doradczego burmistrza Biskupca.

W Urzędzie Miejskim w Biskupcu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Przedsiębiorców działającej przy burmistrzu Biskupca, a zrzeszającej biskupieckich przedsiębiorców. Na posiedzeniu wybrano przewodniczącą rady, wiceprzewodniczących i sekretarza oraz debatowano nad stojącymi przed nią wyzwaniami. Rada powstała z potrzeby wzajemnych konsultacji na linii samorząd – przedsiębiorcy. Będzie pełniła funkcje doradcze, przede wszystkim w zakresie wyrażania opinii oraz do podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, szczególnie w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Rada zapewni udział przedstawicieli środowisk gospodarczych i otoczenia biznesu w kształtowaniu polityki gospodarczej, a także rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Biskupiec.

W skład Rady weszło dwunastu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Biskupiec. Przewodniczącym Rady Przedsiębiorców została Jadwiga Duszkiewicz. Funkcję wiceprzewodniczących będą pełnić: Tadeusz Kobus i Paweł Pachucki, natomiast funkcję sekretarza Urszula Hak.

– To co jakiś czas temu zapowiadałem stało się faktem. Wierzę, że prezentowany zapał do pracy członków Rady zaowocuje w przyszłości ciekawymi inicjatywami – komentował burmistrz Biskupca.