Przyjmuj antybiotyki odpowiedzialnie


Zdecydowana większość z nas choć raz leczyła się antybiotykami. Ich odkrycie dało nadzieję na świat bez zakażeń bakteryjnych, tymczasem – jak się okazuje – powszechność leku nie zawsze oznacza skuteczność. Sam odkrywca penicyliny, Aleksander Fleming, przewidział, że niewłaściwe dawkowanie zamiast niszczyć bakterie, może powodować ich uodparnianie się na lek. Antybiotyki i związane z nimi zagrożenia stały się tematem wystawy, która stanęła w korytarzach Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Inicjatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

Ziemię zamieszkuje około pięciu kwintylionów bakterii. Mogą żyć jako pojedyncze komórki lub tworzyć społeczności. Część z nich wpływa pozytywnie na organizmy, inne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin. Odkrycie antybiotyków uznane zostało za jeden z największych wynalazków medycyny XX wieku. Zaczęły być więc wykorzystywane w lecznictwie na wielką skalę. W wyniku nadużywania i niewłaściwego stosowania leków, bakterie stają się antybiotykoodporne.

Warto pamiętać o kilku zasadach stosowania antybiotykoterapii:

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Źródło grafik: Narodowy Program Ochrony Antybiotyków; www.antybiotyki.edu.pl