Przybyło ratowników


W sobotę 19 grudnia br. w gminie Stawiguda odbył się egzamin kończący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. 13 druhów z jednostek OSP Stawiguda, Bartąg, Gryźliny oraz 4 nauczycieli z ZSP w Stawigudzie i 2 z SP w Rusi ukończyło szkolenie, potwierdzając tym samym zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne, uzyskując tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Gratulujemy.

KPP 2018