Przekazano lokale socjalne


Gmina Purda przekazała dwa pomieszczenia wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminnego z możliwością adaptacji na lokale socjalne, położone w budynku po byłej szkole w miejscowości Marcinkowo.

Z deficytem mieszkań socjalnych i komunalnych boryka się większości gmin w Polsce. Jednostki Samorządu Terytorialnego szukają wszelkich sposobów, aby skrócić kolejki osób oczekujących na przydzielenie mieszkań socjalnych. Wnioskujący to najczęściej ludzie w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dla tych osób otrzymanie skromnego pomieszczenia socjalnego to niejednokrotnie spełnienie marzeń. Grupa oczekujących na przydział jest bardzo duża i każdy wolny lokal spełniający pewne wymogi natychmiast znajduje chętnych do zamieszkania.

W marcu podano do publicznej wiadomości, informację o w/w wolnych pomieszczeniach oraz informację o naborze wniosków. W drodze postępowania wyłoniono dwóch lokatorów, których sytuacja mieszkaniowa, finansowa, zdrowotna i rodzinna, zadecydowała o przyznaniu przedmiotowych pomieszczeń wnioskodawcom. W imieniu wójta Gminy Purda Piotra Płoskiego symbolicznego przekazania mieszkań i podpisania umowy dokonał jego zastępca Mirosław Wierzchowski w obecności kierownik GOPS Krystyny Sobótki oraz kierownik referatu GKI Joanny Leleńskiej.