Program profilaktyki gruźlicy


Gruźlica jest chorobą zakaźną – wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący. Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu.

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:
- miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
- mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne),
- dodatkowo złożyły deklarację wyboru do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnej).

 

ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU:

- przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,
- edukacja zdrowotna,
- w przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania poinformowanie o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem uzyskania świadczenia należy zgłosić się do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której została złożona deklaracja wyboru.

Lista świadczeniodawców realizujących program profilaktyki gruźlicy: Lista świadczeniodawców (gruźlica)