Prof. Christian von Bar w gronie „nieśmiertelnych” UWM


Przyjaciel powiatu i Warmii prof. Christian von Bar z zaprzyjaźnionego Powiatu Osnabruck odebrał w piątek 22 marca doktorat honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. – Ja i moja rodzina wyrażamy miłość dla tego niezwykle pięknego kraju przy jednoczesnej wiadomości jego cieni z przeszłości – mówił niemiecki naukowiec.

_

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się w Centrum Konferencyjnym UWM. Wydarzenie było niezwykle ważne dla profesora von Bara, który przybył do Olsztyna  w towarzystwie małżonki i dwóch synów oraz delegacji zaprzyjaźnionego z Powiatem Olsztyńskim Powiatu Osnabruck. Jak podkreślał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM uchwałę o nadaniu honorowego doktoratu niemieckiemu prawnikowi Senat UWM podjął 25 stycznia 2013 roku.
-  Poprzez tą wielką godność, Uniwersytet nasz włącza Pana do swojego grona i wpisuje na listę swoich „nieśmiertelnych”, na listę tych osób, których dokonania oceniane są najwyżej – powiedział podczas uroczystości prof. Ryszard Górecki, rektor UWM. – Jesteśmy dumni, że możemy uhonorować w osobie Pana Profesora wielkiego europejczyka, wielki autorytet prawa europejskiego, człowieka dialogu i porozumienia, propagatora idei pojednania i pokoju między narodami, osobowość o wysokich wartościach moralnych.

_

Porównanie z Karolem Wielkim
Laudację prof. Christiana von Bar przedstawił prof. Bronisław Sitek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM, skąd wyszedł wniosek o nadanie doktoratu h.c. Profesor Sitek pozwolił sobie na zestawienie ze sobą postaci Karola Wielkiego i prof. von Bara.
- Powiązanie tych dwóch osób ze sobą nie może być przypadkowe, jeden bowiem stworzył nowy ład polityczny, administracyjny i kulturowy Europy, drugi zaś projektuje nowy europejski ład prawny – mówił prof. Bronisław Sitek. – Profesor von Bar jest bez wątpienia jednym z najwybitniejszych współczesnych europejskich prawników, autorytetem w zakresie prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa porównawczego niemieckiego obszaru prawnego. 
W dalszej części laudacji prof. Sitek zwracał uwagę na silne związki honorowego doktora z Olsztynem i Warmią.
- Związek z Olsztynem i Warmią rozpoczął się dzięki bliźniaczej współpracy pomiędzy powiatami Olsztyńskim i Osnabruck – mówił prof. Sitek. – Z naszej strony niekwestionowany wkład w nawiązanie stosunków z prof. Christianem von Barem ma starosta olsztyński Mirosław Pampuch i rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

_

Czekamy z otwartymi ramionami
W imieniu rządu polskiego gratulacje uhonorowanemu profesorowi złożył Maciej Szpunar, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Były też gratulacje od samorządu województwa, złożone przez Annę Wasilewską, członka zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, od mieszkańców Olsztyna, złożone przez prezydenta Piotra Grzymowicza i od mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego złożone przez starostę Mirosława Pampucha.
- W imieniu wszystkich mieszkańców powiatu gratuluję z całego serca wyróżnienia – mówił starosta Mirosław Pampuch. – Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz zapraszam do możliwie częstych wizyt w powiecie i na Warmii. Zawsze będziemy czekać na Pana z otwartymi ramionami.
W trakcie uroczystości prof. Christian von Bar wygłosił wykład na temat: „Rola prawa porównawczego w tworzeniu europejskiego prawa prywatnego”. Rozpoczął jednak od osobistych refleksji.
- Ja i moja rodzina wyrażamy miłość dla tego niezwykle pięknego kraju przy jednoczesnej wiadomości jego cieni z przeszłości – mówił profesor von Bar. – Nasze dwa regiony: Powiat Osnabruck i Olsztyński są partnerami, a wśród ich przedstawicieli możemy znaleźć osoby, które łączy osobista przyjaźń. Niektórzy z nich znają moje rodzinne strony w Osnabruck lepiej niż ja i dlatego w odpowiedzi staram się osiągnąć równie wysoki poziom wiedzy na temat tego regionu.

_

 

_