Praca zamiast zasiłku


O skutecznych metodach zwalczania bezrobocia i projekcie „Praca zamiast_ zasiłku" mówił na ostatnim Konwencie Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Remigiusz Dobkowski z olsztyńskiego Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej.

O tym, że trudno jest w dzisiejszych czasach znaleźć pracę nie trzeba nikogo przekonywać.
- Naszym zadaniem jest poszukiwanie najskuteczniejszych metod zwalczania bezrobocia poprzez tworzenie warunków i klimatu dla rozwoju postaw przedsiębiorczych – mówi Remigiusz Dobkowski. – Musimy przyczyniać się do kreatywnego działania i poszukiwania nowych możliwości gospodarczych, takich jak choćby spółdzielnie socjalne. 
Projekt „Praca zamiast zasiłku" skierowany jest do osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych. Ma on na celu wypracowanie modelowych lokalnych rozwiązań wspierających ideę gospodarki społecznej oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy poprzez poszukiwanie innowacyjnych sposobów aktywizacji zawodowej mieszkańców województwa.
- Doświadczenie państw UE wskazuje na znaczny udział programów zatrudnienia socjalnego w obniżaniu skutków bezrobocia oraz marginalizacji społecznej – przekonuje Remigiusz Dobkowski. – Wzrost zatrudnienia jest szybszy w obszarze ekonomii społecznej niż w innych sektorach gospodarki.
Remigiusz Dobkowski przekazał starostom projekt porozumienia na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej. Teraz kolej na samorządowców, którzy muszą wyrazić chęć wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej w zakresie tworzenia  i rozwoju spółdzielczości socjalnych.
- Projekt na rzecz rozwoju spółdzielczości socjalnej jest bardzo ciekawy, a co najważniejsze może się przyczynić do zmniejszenia obszaru bezrobocia w naszym regionie – uważa Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.