Powiat wesprze strażaków


30 tys. zł trafi do gmin Gietrzwałd i Świątki, a konkretnie do tutejszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas sierpniowej Sesji Rady Powiatu w Olsztynie została podjęta uchwała w tej sprawie.

OSP w Świątkach jest jedyną jednostką na terenie gminy włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stan samochodu, którym dysponują druhowie, w ostatnim czasie znacząco się pogorszył. Gminy nie stać na samodzielne sfinansowanie całości remontu pojazdu, a ten ma wynieść ponad 34 tys. zł. Powiatowi radni zdecydowali się pomóc i przeznaczyć na ten cel prawie połowę wartości usługi, czyli 15 tys. zł.

Tyle samo trafi do strażaków z gminy Gietrzwałd, którzy realizują zadanie  pn. „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt”. Całkowita wartość projektu wynosi 870 tys. zł, z czego 680 tys. zł pokryje dofinansowanie ze środków RPO W-M 2014-2020, 179,5 tys. zł gmina Gietrzwałd, zaś 10,5 tys. zł – jako wkład własny – partner zadania, czyli gmina Olsztynek. W trakcie procedury przetargowej okazało się jednak, że najtańsza oferta przekracza oszacowaną wartość projektu o prawie 128 tys. zł. Wójt Gietrzwałdu szuka środków na pokrycie tej różnicy w budżecie gminy. Radni powiatowi postanowili również wesprzeć strażaków i przeznaczyli na ten cel 15 tys. zł.