Potwierdzona wysoka jakość nauczania


Zakończyły się regionalne przesłuchania uczniów szkół muzycznych I stopnia. Na tle placówek z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Powiatowa Szkoła Muzyczna w Dywitach wypadła znakomicie.

Celem przesłuchań jest zbadanie poziomu kształcenia szkolnictwa muzycznego w Polsce, merytoryczna wymiana doświadczeń nauczycieli i w końcu wypracowanie wniosków, które posłużą dalszemu doskonaleniu kadry pedagogicznej.

Szkoła prowadzona przez Powiat Olsztyński wystawiła do przesłuchań 47 uczniów. Wśród nich aż 10 zostało wyróżnionych. Jak ocenia Daniel Dramowicz, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej (jednostki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełniącej nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi), to duży sukces PSM w Dywitach, w dodatku nie jedyny.

- Sam fakt, że szkoła wysłała na przesłuchania tylu uczniów, mimo że mogła pozostać przy obowiązujących w jej przypadku 36, jest pozytywny. Dzieci wystąpiły w 11 specjalnościach, co z kolei oznacza, że oferta placówki jest szeroka. Uczniowie wyróżnieni reprezentowali klasy akordeonu, gitary, klarnetu, skrzypiec i waltorni – wymienia wizytator.

W sumie w przesłuchiwaniach wzięło udział 572 młodych instrumentalistów. Oceniały ich komisje, w których zasiedli profesorowie wyższych uczelni muzycznych z innych ośrodków w kraju. Pod uwagę były brane: aparat gry, intonacja i jakość brzmienia, znajomość formy utworu i umiejętność jej realizacji,  interpretacja i stylowość wykonania, prawidłowy dobór repertuaru i prezentacja sceniczna.

Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach nie kryje zadowolenia. – To potwierdzenie bardzo wysokiego poziomu kształcenia w naszej szkole. Może nie posiadamy takiej infrastruktury jak inne placówki, ale pod względem jakości nauczania jesteśmy w czołówce – mówi Janusz Ciepliński. Placówka po sukcesie podczas przesłuchań nie spoczywa na laurach, lecz intensywnie pracuje dalej. Dyrektor już myśli o imprezach muzycznych z udziałem uczniów i ich nauczycieli. – W Barczewie odbędzie się kolejny Przegląd Zespołów Kameralnych, w Dobrym Mieście chcemy zorganizować koncert naszych pedagogów. W okresie wielkanocnym planujemy wykonanie „Stabat Mater” Pergolesiego z udziałem gościnnym Aleksandry Gudzio, a także Moniki Lendrowskiej, sopranistki i pianistki, która w filii szkoły w Olsztynku prowadzi klasę fortepianu. Prostsze części zaśpiewa nasz chór dziecięcy, a całość poprowadzi Maciej Kotarba, dyrygent i jednocześnie nauczyciel w klasie skrzypiec PSM – wymienia dyrektor.

Szkoła w Dywitach jest jedną z niewielu placówek muzycznych prowadzonych przez samorząd powiatowy, natomiast jedną z największych w kraju. W siedzibie głównej oraz 4 filiach w Barczewie, Biskupcu, Dobrym Mieście i Olsztynku łącznie uczy się  501 uczniów.