Posiedzenie Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 146/13


Porządek obrad posiedzenia
Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 146/13
w dniu 24 września 2013 roku, godz. 11:00.

  1. Sprawy oświatowe.

  2. Gospodarowanie mieniem Powiatu.

  3. Sprawy inwestycyjne.

  4. Korespondencja bieżąca.

  5. Sprawy różne i wolne wnioski.