Posiedzenie Zarządu Powiatu


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 192/14 w dniu 29 lipca 2014 roku.

Porządek obrad:

1. Realizacja budżetu Powiatu

2. Gospodarowanie mieniem Powiatu

3.  Sprawy z zakresu ochrony zdrowia

4. Korespondencja bieżąca

5.  Sprawy różne i wolne wnioski.