Posiedzenie Zarządu Powiatu


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 191/14 w dniu 22 lipca 2014 roku.

Porządek obrad:
1. Gospodarowanie mieniem Powiatu.
2. Sprawy oświatowe.
3. Sprawy inwestycyjne.
4. Korespondencja bieżąca.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.