Posiedzenie Zarządu


Informujemy, że 9 czerwca 2015 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 28/15. Porządek obrad: 1. Udzielenie dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska. 2. Sprawy oświatowe. 3. Gospodarowanie mieniem Powiatu. 4. Realizacja budżetu Powiatu. 5. Korespondencja bieżąca. 6. Sprawy różne i wolne wnioski.