Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 75/12


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 75/12 w dniu 5 czerwca 2012 roku (początek o godz. 12 w sali nr 206). Szczegóły w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad:
- gospodarowanie mieniem Powiatu
- korespondencja bieżąca
- sprawy oświatowe
- sprawy różne i wolne wnioski.