Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 65/12


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 65/12 w dniu 30 marca 2012 roku (początek o godz. 12 w sali nr 206). Szczegóły w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu nr 65/12:
- wykonanie budżetu Powiatu za 2011 rok.
- realizacja budżetu Powiatu.
- sprawy oświatowe.
- gospodarowanie mieniem Powiatu.
- sprawy z zakresu ochrony zdrowia.
- korespondencja bieżąca.
- sprawy różne i wolne wnioski.