Plany inwestycyjne na 2017 rok


Rekordowo wysoki, bo sięgający 135,5 mln zł – taki budżet Powiatu Olsztyńskiego na 2017 r. został uchwalony podczas Sesji 22 grudnia. Kwota zaplanowana przez radnych na wydatki w 2017 r. jest najwyższa od 10 lat. Nic więc dziwnego, że suma przeznaczona na inwestycje też jest wysoka. Mowa o 32 mln zł, z tego 27 mln zł trafi na remonty i przebudowę dróg w powiecie. Na sprawy związane z oświatą radni przeznaczyli 34 mln zł, tu też nastąpił wzrost o prawie 4 mln zł.

W planach Powiatu na 2017 r. znalazła się m.in. przebudowa dróg na odcinkach Jonkowo – Węgajty – Godki – Pobrady – Wrzesina,  Ostrzeszewo – Klebark Wielki – Klewki, a także Najdymowo, Botowo – Zabrodzie, Stryjewo. Dofinansowane będą też remonty w Jemiołowie, Piotraszewie i Świątkach.

Jedną z najważniejszych inwestycji będzie rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, a konkretnie Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W pierwszym półroczu powinna być gotowa dokumentacja projektowa, tak by rozpocząć inwestycję jeszcze w 2017 r. Powiat będzie aplikował o fundusze unijne, ma natomiast zabezpieczone środki na wkład własny. Według szacunków cała inwestycja może kosztować 13 mln zł.

Zapaliło się także zielone światło dla budowy hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół w Biskupcu. Do tej inwestycji Powiat przymierzał się już od kilku lat, dotąd jednak napotykała ona na przeszkody – raz znalazła się na liście rezerwowej marszałka województwa, a gdy już zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania, okazało się, że brak jest środków. W 2016 r. udało się pozyskać na ten cel 1,6 mln zł w konkursie Ministra Sportu i Turystyki. Wkład własny zabezpieczy Powiat przy udziale finansowym gminy Biskupiec. Całkowity koszt wyniesie około 6,5 mln zł.

Budżet na 2017 r. został przyjęty z autopoprawką – dotyczącą włączenia w plan budżetowy środków na dotację dla Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” na stypendia dla uzdolnionej młodzieży oraz z poprawką gwarantującą środki na realizację budowy parkingu i ogrodzenia szpitala w Dobrym Mieście.