Patronką gimnazjum w Dywitach została zasłużona Warmiaczka


Gimnazjaliści ze szkoły w Dywitach będą się uczyć w szkole imienia Marii Zientary-Malewskiej. Dzień Edukacji Narodowej był doskonałym momentem, aby uhonorować pochodzącą z Brąswałdu (gm. Dywity), cenioną poetkę, nauczycielkę i działaczkę walczącą o polskość Warmii. W uroczystości uczestniczyła Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński.

_

Wyboru patronki szkoły dokonali uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami. Decyzja nie była łatwa, bo wśród propozycji były inne wyjątkowe osobistości, jak Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, czy Marek Grechuta. Ostatecznie wybrano Marię Zientarę-Malewską.
– Była uosobieniem Warmiaczki, bardzo pracowita i oddana młodzieży – tak w czasie uroczystości w poniedziałek 14 października wspominał ją dr Jan Chłosta, historyk regionalista, który miał przyjemność współpracować z poetką . – To był wasz wybór, to był ważny wybór, to był potrzebny wybór – gratulował uczniom olsztyński historyk.

_

Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od mszy świętej, której przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej, Jacek Jezierski. Biskup podkreślił, że Maria Zientara-Malewska zasługuje na upamiętnienie w rodzinnej gminie, w świadomości Warmiaków i Polaków.  
- Pozostawiła nam wiersze – proste, zrozumiałe, wzruszające. Trzeba wznawiać tomiki poezji, obdarowywać się nawzajem jej słowem i je pielęgnować – mówił do zgromadzonym w kościele w Dywitach biskup.
Uczniowie gimnazjum otrzymali z rąk dyrektor szkoły Bożeny Wojarskiej sztandar z podobizną poetki ufundowany przez Radę Rodziców i mieszkańców gminy Dywity. Dyrektor powiedziała podczas uroczystości, że jest to duże zobowiązanie dla całej społeczności szkolnej.
- Nadać szkole imię, to wskazać uczniom, nauczycielom i rodzicom autorytet – mówiła Bożena Wojarska. – Jest nim z pewnością Maria Zientara- Malewska, która ponad wszystko kochała Warmię, a swoje życie poświęciła pracy na rzecz innych.
Dyrektor ZS w Dywitach zwróciła uwagę na dotychczasowe osiągnięcia szkoły. Uczniowie dywickiej placówki są laureatami wielu konkursów i olimpiad.  Niektórzy z nich ukończyli najlepsze szkoły w Polsce i za granicą. Na spotkaniu obecny był najwybitniejszy absolwent szkoły Maciej Hermanowicz, który ukończył prestiżowy Trinity College w Cambridge, czyli  jedną z najlepszych na świecie uczelni technicznych. Obecnie naukowiec przygotowuje się do pracy badawczej w Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Singapurze. 

_ 

Gratulacje całej społeczności szkolnej złożyła także Izabela Smolińska-Letza, wicestarosta olsztyński.
- Gratulując wyboru patronki szkoły życzę, aby postawa życiowa Marii Zientary-Malewskiej stanowiła dla uczniów życiowy drogowskaz – mówiła Izabela Smolińska-Letza.
Podczas uroczystości obecne były też osoby, które znały i wspominały patronkę. Maria Surynowicz, bratanica Marii Zientary-Malewskiej podkreśliła, że jej ciocia była zawsze wierna uniwersalnym wartościom. Uczniom życzyła, by poetka była wzorem do naśladowania i przykładem do umiłowania Warmii – małej ojczyzny.
Nie zniszczyły jej ani zsyłka do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, ani powojenne represje ze strony władzy stalinowskiej.
- Kiedyś przyszła do mojej mamy, to było tuż po powrocie z obozu – wspominał przyjaciel rodziny Zientarów, Robert Pieczkowski, i powiedziała: „Wiem, że wyglądam źle, nie mam włosów, jestem chuda i niezgrabna, ale jestem dumna, że jestem Polką”!