Partnerstwo publiczno-prywatne – czy warto?


Rozmowa z Joanną Michalską, wicestarostą olsztyńskim.

– Partnerstwo publiczno-prywatne, to nie nowa koncepcja współpracy administracji samorządowej z biznesem. Czy obecnie olsztyńskie starostwo realizuje jakieś projekty w tej formule?

– Na dzień dzisiejszy nie, ale tylko dlatego, że jeszcze szukamy pomysłu na takie przedsięwzięcie. Oczywiście z punktu widzenia samorządu takich „publicznych” projektów wynikających z naszych ustawowych zadań jest wiele, ale trzeba pamiętać, że nie zawsze są one interesujące dla partnerów „prywatnych”. Biznes rządzi się trochę innymi prawami.

– Niemniej…

– Obecnie analizujemy pod tym kątem między innymi projekt, bardzo roboczo nazwany „laboratorium muzyki i dźwięku”. To połączenie zasobów naszej powiatowej szkoły muzycznej w Dywitach z pomysłami różnych podmiotów na komercyjne wykorzystanie jej docelowej infrastruktury.

– Jakie korzyści mają tego typu rozwiązania?

– Ze strony samorządów to przede wszystkim mniejsze kredyty związane z inwestycjami, a później mniejsze koszty związane z realizacją zadań publicznych na nich opartych. Ale także szansa na pozyskanie nowoczesnych technologii, know-how, wysokiej klasy specjalistów itp. Ze strony biznesu to również mniejsze zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcia oraz współpraca za stabilnym i wiarygodnym finansowo partnerem. Dla obu stron to doskonała podstawa do długookresowego planowania przychodów i wydatków…

– W czym więc tkwi problem?

– Myślę, że we wzajemnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań – bo nie zawsze są one zgodne. A jako, że mówimy o partnerstwie – potrzebny jest dialog. Z moich doświadczeń wynika, że stroną bardziej aktywną w tym obszarze są jednak przedsiębiorcy i także do naszego starostwa trafiają z nierzadko bardzo ciekawymi propozycjami. Wiele z nich chcielibyśmy realizować, ale z różnych, najczęściej finansowych, przyczyn nie możemy. Niemniej, warto otworzyć się na taki dialog z biznesem, bo wcześniej czy później zaowocuje on wspólnymi przedsięwzięciami.

„Partnerstwo publiczno-prywatne – czy warto?” – to temat jednego z paneli dyskusyjnych zaplanowanych w ramach III Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości. Wezmą w nich udział: Tomasz Korczyński – szef zespołu PPP, Dentons, Joanna Michalska – wicestarosta olsztyński, Lidia Warnel – wiceprezes zarządu MPEC, Bartosz Gołębiowski, menedżer inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Samorządowych PFR SA – Maciej Kopański. Moderatorem dyskusji będzie Bartosz Mysiorski – Fundacja Centrum PPP, Dentons.

III Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości 2019