Otwarcie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa


– Przede wszystkim to poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców – powiedział Andrzej Abako, starosta olsztyński, podpisując w imieniu władz powiatu porozumienie z Piotrem Grzymowiczem, prezydentem Olsztyna, dotyczące utworzenia i funkcjonowania wspólnego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Główny celem projektu jest podniesienie i zapewnienie utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu miejskiego, jakim jest Olsztyn, oraz sześciu jego gmin ościennych (Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo) wchodzących w skład olsztyńskiego powiatu ziemskiego. Mają to zagwarantować działania służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

– Taką formułę partnerskiej współpracy pomiędzy obu samorządami od kilkunastu już lat „testujemy” między innymi w olsztyńskim urzędzie pracy, który wprawdzie tworzą dwie odrębne jednostki organizacyjne – miejska i powiatowa, ale zarządzane są w systemie zespołowej organizacji pracy, mając między innymi wspólne kierownictwo. I sprawdza się ono doskonale – dodaje A. Abako.

Dlatego na podobnych zasadach działać ma również RCB, którym kierować będzie dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego olsztyńskiego ratusza, a jego zastępcą będzie dyrektor analogicznego wydziału w starostwie. Tam też przeniosą się pracownicy obu wydziałów. Wspólne też będzie finansowanie działalności centrum.

Najważniejsza jednak będzie integracja działań służb przede wszystkim dzięki poprawie przepływu informacji, co pozwoli na rozwój systemów monitoringu i ostrzegania, jak również skróci czas reakcji odpowiednich służb ratowniczych związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami, czy awariami, a tym samym usprawni akcje związane z niesieniem pomocy poszkodowanym.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa znalazło swoją siedzibę w wyremontowanym i zmodernizowanym budynku straży pożarnej przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie. Koszt jego adaptacji wraz ze specjalistycznym wyposażeniem wyniósł 37 mln złotych, z czego 85 procent środków pochodziło z dotacji Unii Europejskiej w ramach projektu „Bezpieczny MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny)”. Resztę pokryły oba samorządy – proporcjonalnie do liczby mieszkańców.