Odwiedziny w Wydziale Geodezji


Uczniowie Technikum nr 4 (kierunku technik geodeta) mieszczącego się w olsztyńskim Zespole Szkół Budowlanych mieli okazję poznać strukturę pracy jednego z wydziałów Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
20 października przywitała ich dyrektor Wydziału Geodezji i Geodeta Powiatowy, Anna Kowalewska. Przedstawiła podstawy prawne realizowanych przez starostę zadań powiatowych z geodezji i kartografii, a także zapoznała młodzież m.in. z zasadami funkcjonowania geoportalu. Informacje w nim zawarte, prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjnym i kartograficznym obejmującym teren powiatu olsztyńskiego.

Dzięki geoportalowi można uzyskać dostęp do map i dokumentów w postaci cyfrowej np. za pośrednictwem Internetu. Po naniesieniu zmian na mapach cyfrowych przez pracowników urzędu, zmiany w programie widoczne są już na drugi dzień.

Przyszli geodeci mogli też zobaczyć, na czym polega obsługa interesantów oraz jakie rodzaje wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów są wydawane. Zapoznali się także z przykładowymi operatami technicznymi, czyli dokumentacją zawierającą rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów, zgodnie ze standardami obowiązującymi w geodezji i kartografii.
- Najbardziej podobała mi się sekcja numeryczna wypisów i wyrysów w postaci cyfrowej – mówił jeden z uczniów.

Wtorkowa wizyta w Wydziale Geodezji nie była ostatnią, starostwo mają odwiedzić jeszcze trzecia i czwarta klasa technikum. Odwiedziny zaplanowane są na 23 i 26 października.