Odrestaurowane krzyże przekazane do Barczewa


W czasie pierwszego posiedzenia Zarządu Powiatu nowej kadencji, które odbyło się 6 grudnia miała miejsce niezwykła uroczystość. Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał władzom powiatu trzy odrestaurowane krzyże z kapliczki w Barczewie. Starosta Mirosław Pampuch przekazał krucyfiksy na ręce burmistrza Barczewa do ekspozycji Salonu Nowowiejskiego. – Niech służą mieszkańcom i turystom – mówił Mirosław Pampuch.

_

Choć krzyże nie są wpisane do rejestru zabytków, to zwróciły uwagę olsztyńskich konserwatorów.
- Te piękne dzieła lokalnego rzeźbiarza były bardzo zniszczone – mówi Barbara Zalewska, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie. – Zapewne mieszkańcy, myśląc o ich zabezpieczeniu pomalowali je brązową farbą. Nie było to ani efektowne, ani nie chroniło w  prawidłowy sposób drewna, z którego są wykonane. Po ciężkich pracach konserwatorskich przywróciliśmy ich stan pierwotny i teraz krucyfiksy są naprawdę piękne – dodaje konserwator.
We wtorek 6 grudnia w czasie pierwszego posiedzenia Zarządu Powiatu nowej kadencji Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał odnowione krzyże władzom powiatu. Po konsultacjach starosta Mirosław Pampuch zdecydował, że krucyfiksy wrócą do mieszkańców Barczewa, ale nie do kapliczki.
- Krucyfiksy nie mogą pozostać w kapliczce w Barczewie nie tylko ze względu na ich dużą wartość historyczną i artystyczną, ale również na to, że niszczałyby narażone na niekorzystne  warunki atmosferyczne – mówi Mirosław Pampuch.
Dlatego starosta Mirosław Pampuch przekazał trzy krzyże do Salonu Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, które mieści się w budynku, w którym znajdował się dom rodzinny kompozytora.
- Wśród licznych eksponatów i pamiątek po Feliksie Nowowiejskim znajdą się też piękne krzyże -  mówi Mariola Łukowska, dyrektor Centrum Kultury i Promocji gminy Barczewo, które opiekuje się Salonem Nowowiejskiego.
Krzyże z rąk starosty odebrali wspólnie: Mariola Łukowska oraz Lech Nitkowski, burmistrz Barczewa.
- W imieniu naszych mieszkańców dziękujemy za pięknie odrestaurowane krucyfiksy – mówi Lech Nitkowski. – Warto zauważyć, że przez stulecia wisiały nieopodal domu rodzinnego kompozytora.
Kapliczka w Barczewie nie pozostanie jednak pusta. Starosta olsztyński już zlecił wykonanie kopii Marcinowi Zegarowiczowi, rzeźbiarzowi z Biskupca, trzykrotnemu laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej.
- Jest to dla mnie wyzwanie, któremu postaram się podołać – mówi Marcin Zegarowicz. -  Rzeźbiarstwo to moja pasja i olbrzymia satysfakcja. Cieszy mnie końcowy efekt, kiedy z niepozornego kawałka drewna, czy kamienia powstaje wymyślona forma.

_

_