O literaturze regionalnej


Biskupiecka biblioteka zainaugurowała nowy sezon salonu literackiego spotkaniem z Anitą Romulewicz.

Biblioteczny Salon Literacki to cykl comiesięcznych spotkań poświęconych rozmowom o książkach i ich autorom. Po przerwie wakacyjnej, 26 października miłośnicy literatury spotkali się z Anitą Romulewicz. To kierownik Pracowni Regionalnej i Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, może poszczycić się tytułem Bibliotekarza Roku 2010 Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Anita Romulewicz przyjechała do Biskupca z informacjami o nowościach wydawniczych literatury regionalnej. Mówiła o książkach autorów pochodzących z Warmii i Mazur, jak i piszących o regionie.