Nowy sprzęt dla OSP


Odziały Ochotniczej Straży Pożarnej z Kolna, Kruz oraz Lutr zaopatrzone zostaną w nowy sprzęt.

W piątek 7 września 2018r. wójt Gminy Kolno Henryk Duda podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości – Dysponentem Funduszu na dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie Strażaków Ochotników Gminy Kolno poprzez zakup: 6 defibrylatorów, 5 agregatów prądotwórczych, 4 toreb ratowniczych, 15 pilarek i 6 zestawów oświetleniowych.

Wysokość dotacji celowej to 27 584,00 zł, natomiast wkład własny gminy to tylko 1% w wysokości 278,63 zł.