Nowy sprzęt dla OSP


14 listopada 2018r. nastąpiło oficjalne przekazanie: 1 agregatu prądotwórczego, 1 torby ratowniczej, 2 pilarek i 1 zestawu oświetleniowego oraz 3 defibrylatorów dla OSP Kolno, OSP Lutry i OSP Kruzy, na które Gmina Kolno otrzymała dotację celową w wysokości 27 584,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości.