Nowy skład OOA


17 marca 2015 w olsztyńskim ratuszu odbyło się pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Olsztyński Obszar Aglomeracyjny”. W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch członków Zarządu, przeprowadzone zostały wybory uzupełniające. Obecnie Zarząd stanowią: Piotr Grzymowicz – Prezes Zarządu, Małgorzata Chyziak – I Wiceprezes, Lech Nitkowski, Artur Wrochna i Stanisław Trzaskowski. Podczas posiedzenia została też powołana Komisja Rewizyjna w składzie: Henryk Duda – Przewodniczący, Kamil Kozłowski i Piotr Płoski. Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu było opracowanie strategii funkcjonowania OOA.

„Olsztyński Obszar Aglomeracyjny” został zawiązany w 2013 roku jako stowarzyszenie skupiające samorządy Olsztyna, Powiatu Olsztyńskiego i Gmin z terenu powiatu. Jego celem jest współpraca w zakresie wszechstronnego rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej na terenie powiatu olsztyńskiego i gminy Olsztyn, poprzez zintegrowane zarządzanie jego rozwojem.