Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Waplewo


W dniu 4 lutego odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Waplewo, na który jednostka czekała od wielu lat. Wóz strażacki marki IVECO kosztował ponad 650 tys. zł. Nowoczesny samochodu, który zastąpił ponad 30-letniego dotychczasowego „Stara”, zakupiono dzięki wsparciu finansowemu Gminy Olsztynek, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Zarząd Główny OSP i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Olsztynka Artur Wrochna, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wojda, Doradca Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Andrzej Junker, ks. Sławomira Piniaha, ks. Marian Midura, Komendant Miejski PSP Andrzej Górzyński, Dyrektor Zarządu Wykonawczego wojewódzkiego związku OSP w Olsztynie Grzegorz Matczyński, radni Rady Miejskiej w Olsztynku oraz dyrektorzy placówek oświatowych, instytucji i zakładów pracy z terenu gminy. Wśród przybyłych byli również druhowie z wszystkich jednostek OSP z gminy, mieszkańcy Waplewa oraz zaproszeni goście.
Burmistrz życzył wszystkim strażakom i mieszkańcom Waplewa aby ten nowy samochód jak najdłużej służył całej społeczności i wszystkim potrzebującym, chronił środowisko oraz wszelkie dobro wspólne. Wyraził również nadzieję oby jak najrzadziej musiał wyjeżdżać na sygnale do akcji ratowniczych.
Krótką historię istnienia waplewskiej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jej działania przedstawił Naczelnik OSP Waplewo Paweł Mikołajczyk.
Przecięcia wstęgi na nowym samochodzie wspólnie dokonali: Artur Wrochna, Andrzej Wojda, Piotr Junker, Andrzej Górzyński i Grzegorz Matczyński.
Ważnym punktem uroczystości był moment przekazania na wyposażenie jednostki nowego pojazdu pożarniczego. Aktu przekazania pojazdu oraz kluczyków Naczelnikowi OSP Waplewo Pawłowi Mikołajczykowi dokonali burmistrz Artur Wrochna oraz Dyrektor Zarządu Wykonawczego wojewódzkiego związku OSP w Olsztynie Grzegorz Matczyński.
Nowy wóz poświęcił proboszcz parafii w Waplewie ks. Marian Midura i kapelan miejsko-gminnego związku OSP ks. Sławomir Piniaha.
Prezes OSP Waplewo Mirosław Szostek podziękował w imieniu całej jednostki za starania wszystkich osób zaangażowanych w pozyskanie środków na zakup nowego samochód, szczególnie podziękowania skierował pod adresem burmistrza Olsztynka. Wspomniał, że jest to historyczny moment dla lokalnej społeczności. Równocześnie zapewnił, że druhowie będą dbali należycie o nowy nabytek jednostki.
Uroczystość zakończyła Msza Św. W intencji strażaków w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa.