Nowe ciągi pieszo-jezdne


W Biskupcu podpisano umowy na budowę 4 km nowych tras na terenie miasta.

Inwestycje będą wykonywane w ramach dwóch projektów: „Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupca” oraz „Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy”. Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski podpisał 10 września br. umowy z trzema wykonawcami: firmą Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki, Technomel Kazimierz Kozieł i ZBD TRAKT Kaczmarczyk. Wartość budowy ciągów pieszo-jezdnych to ponad 7,5 mln zł, z czego 6,2 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014–2020. Prace mają ruszyć w tym roku.

ścieżki_rowerowe Biskupiec