Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddajemy tym samym  hołd poległym oraz prześladowanym uczestnikom zbrojnego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się nadal walczyć o suwerenność ukochanej Ojczyzny.

Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie połowy jej terytorium do ZSRR sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli walczyć o przywrócenie Ojczyźnie suwerenności. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.

Żołnierze i działacze drugiej konspiracji, walczący o wolność narodu polskiego i suwerenność Rzeczypospolitej, byli bezwzględnie zwalczani przez władze komunistyczne przy użyciu regularnych oddziałów wojska, milicji i aparatu bezpieczeństwa, ściśle współdziałających ze stacjonującymi w kraju siłami sowieckiej Armii Czerwonej i NKWD. Terror i represje stosowano także wobec wspierającej podziemie antykomunistyczne ludności cywilnej. Mimo kilkakrotnie ogłaszanych amnestii ujawniający się żołnierze i działacze byli nadal prześladowani i skazywani na karę śmierci lub długoletniego więzienia. Aż do roku 1989 szykany spotykały weteranów podziemia i ich rodziny, a prawda historyczna o Niezłomnych była fałszowana.

Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich niezłomnej postawy patriotycznej i ofiary, jaką ponieśli w czasach PRL oraz ciszy po 1989 roku. Cześć ich pamięci!

(za: wykleci.ipn.gov.pl)