Nagrodzeni za naukę


Uczennica Zespołu Szkół Rolniczych im. bp Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. 13 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych  z Warmii i Mazur.

Z dumą informujemy, że w gronie najlepszych – 165 uczniów -  znalazła się Agnieszka Mikołajczyk, uczennica klasy III Technikum Architektury Krajobrazu ZSR w Smolajanach.

- W szkołach powiatowych nie brakuje zdolnej młodzieży, co mnie bardzo raduje, mówi Mirosław Pampuch, starosta olsztyński. – Składam Agnieszce najserdeczniejsze gratulacje, a przy okazji dziękuję dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, że tworzą dobre warunki do nauki i szlifują nasze diamenty.

Grażyna Przasnyska, warmińsko-mazurski kurator oświaty, witając zebranych pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce oraz znalezienia się w gronie tegorocznych stypendystów. Kurator podkreśliła także, jak wielkie znaczenie mają wiedza i wykształcenie w życiu człowieka, jak ogromny potencjał intelektualny prezentują absolwenci polskich szkół i jak wielu z nich osiąga sukcesy w różnych dziedzinach życia, także poza granicami kraju. Do gratulacji i życzeń przyłączyła się również Grażyna Kluge, wicewojewoda warmińsko – mazurski.

Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Stypendystą może zostać także uczeń o wybitnych uzdolnieniach w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Na zdjęciu Agnieszka Mikołajczyk pierwsza z lewej.

Agnieszka Mikołajczyk ZSR Smolajny - stypendystka PRM