Moja Mała Ojczyzna


Pomysł kształtowania więzi z regionem zainicjowała dyrekcja Zespołu Szkól Rolniczych w Smolajnach. 1 kwietnia w siedzibie szkoły w Dobrym Mieście młodzież za pomocą multimediów zaprezentuje się w II edycji konkursu filmowego „Moja Mała Ojczyzna”.

Inicjatywa jest kierowana do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego. Zadanie polega na nakręceniu maksymalnie 5 minutowego filmu związanego z regionem, konkretnym miejscem lub zabytkiem. Szkołę może reprezentować jeden uczeń lub grupa do 3 osób. Uczestnicy zaprezentują swoje prace przed komisją. – Będziemy zwracać uwagę na oryginalność pomysłu, wartość przekazanych treści, ukazanie walorów regionu oraz jakość techniczną filmów – mówi Joanna Maziuk, dyrektor ZSR w Smolajnach.

Konkurs został objęty patronatem Starosty Olsztyńskiego. – Wszelkie działania wpływające na budowę poczucia tożsamości, szczególnie w młodych ludziach, są cenne. Dlatego też samorząd Powiatu Olsztyńskiego z radością wspiera tego typu inicjatywy – mówi starosta Małgorzata Chyziak.

 

Moja Mała Ojczyzna plakat popr