Młodzi strażacy z Polski i Niemiec w Kikitach


Od rozpoczęcia wymiany młodych strażaków z Powiatu Osnabrück i Olsztyńskiego mija już 12 lat. Wymiana polega na wspólnym spędzaniu czasu w czasie obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W tym roku miejscem spotkania były  Kikity w gminie Jeziorany.

_

Początki wspólnej integracji, nauki i wypoczynku młodych strażaków z Polski i Niemiec były trudne, ale z czasem obozy stały się przykładem profesjonalizmu.
- Ktoś mógłby się zapytać po co nam taka wymiana? – mówi Tomasz Jarmużewski, który jest odpowiedzialny za tą wymianę z ramienia Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie. – Odpowiem tak: poprzez realizację spotkania chcielibyśmy pogłębiać i rozszerzać współprace i przyjaźń oraz otwierać nowe perspektywy, wspierać i rozwijać kontakty pomiędzy polską i niemiecką młodzieżą z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i pomiędzy ich opiekunami.
Jak dodaje Tomasz Jarmużewski obóz miał na celu także polepszenie wzajemnych stosunków, poznanie zwyczajów panujących w polskiej i niemieckiej straży. A także przezwyciężenie jakichkolwiek uprzedzeń pomiędzy oba narodami.  
- Nie baliśmy się rozmawiać o naszej przeszłości, o prawdzie historycznej – mówi Tomasz Jarmużewski. – Odwiedziliśmy Malbork, były hitlerowski obóz koncentracyjny w Stutthofie, a także Gierłoż i Święta Lipka. Pytałem się młodzieży o refleksje odpowiedzieli mi, że w Niemczech uczy się o tym fakcie z drugiej wojny światowej, ale to jest namacalne uzupełnienie lekcji historii.
Realizacja założonego planu obozu, została zrealizowana poprzez różnego typu zabawy oraz zawody, gry sportowe, pogadanki, warsztaty, dyżury w kuchni, warty. Wszystkie zajęcia odbywały się w grupach mieszanych. Na obozie w Kikitach gościło ogółem 33 młodych strażaków i 13 opiekunów. W przyszłym roku obóz będzie się odbywał w miejscowości Rüthen w Niemczech. Obóz w Kikitach trwał od 10 do 17 lipca. Pomoc przy organizacji wymiany wniosły: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Komenda Miejska PSP w Olsztynie i JRG 3 w Biskupcu. A także Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
- Chciałbym im za to podziękować – mówi Tomasz Jarmużewski.
W piątek 15 lipca z młodzieżą spotkali się przedstawiciele organów, które pomagają nam w wymianie. Na spotkaniu z młodzieżą byli:

Wraz z grupą, która podlegała wymogom wymiany przyjechała także grupa 10 młodych opiekunów, którzy obserwowali w jaki sposób jest realizowana wymiana młodzieży strażackiej z obydwu zaprzyjaźnionych powiatów.

_