Modernizacja dróg


W październiku zakończyły się remonty kolejnych odcinków powiatowych dróg. Pierwszy dotyczy drogi 1425N pomiędzy Biesalem a Guzowym Piecem, gdzie na odcinku ponad 4,7 km powstało pobocze utwardzone destruktem. Koszt inwestycji wyniósł 307,5 tys. zł. Również pobocza, a także nowej nakładki asfaltowej z kolei doczekał się fragment drogi 1487N o długości 0,76 km od drogi wojewódzkiej w miejscowości Kabiny w kierunku Kolna. Wartość inwestycji wyniosła prawie 189,5 tys. zł.

Porównanie stanu dróg przed i po modernizacji:

Biesal - Guzowy Piec - modernizacja DP 1425N poprzez wbudowanie destruktu w pobocza     Kabiny - przebudowa DP 1497N od drogi wojewódzkiej w m. Kabiny w kierunku miejscowości Kolno