Mniej bezrobotnych w marcu


Na koniec marca w Urzędzie Pracy Powiatu Olsztyńskiego było zarejestrowanych 4436 osób bezrobotnych. W porównaniu do lutego liczba ta zmniejszyła się o 92 osoby. To dobra wiadomość, gdyż jest to tendencja spadkowa w porównaniu miesiąc do miesiąca.

Spadła też liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku o 25 osób. Najwięcej osób bezrobotnych było w gminach Biskupiec (856), Dobre Miasto (820) i Barczewo (552). Najmniej w gminie Kolno (167).  Stopa bezrobocia, która obecnie jest znana z końca marca, wyniosła w powiecie olsztyńskim 10,9 proc., w Olsztynie – 3,7 proc., w regionie – 10,5 proc, a w kraju – 6,4 proc.

- Spośród 408 zarejestrowanych w marcu bezrobotnych 362 osoby (88,7%) to osoby, które były wcześniej zatrudnione, 22 zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zaś 46 osób dotychczas nie pracowało. Połowę zarejestrowanych bezrobotnych stanowią kobiety – wymienia Katarzyna Pietkiewicz, dyrektor UPPO.

Do urzędu wpłynęło 497 ofert pracy. Szukano między innymi magazynierów, pakowaczy ręcznych, pracowników produkcji. Najczęściej zgłaszane oferty pracy były skierowane do osób bez kwalifikacji zawodowych. Spośród 500 osób, które w marcu zostały wyłączone z ewidencji bezrobotnych, 279 osób (tj. 55,8%) zgłosiło podjęcie pracy.

Przypominamy też, że Urząd Pracy wspiera rynek zatrudnienia w wielu formach, m.in. przez organizację szkoleń i staży zawodowych, prac interwencyjnych i robót publicznych. W ramach Funduszu Pracy może też sfinansować studia podyplomowe lub dofinansować podjęcie działalności gospodarczej. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej: uppolsztyn.praca.gov.pl.

Są już też dane o stanie bezrobocia w regionie przygotowane przez Urząd Statystyczny w Olsztynie. Wynika z nich, że w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2021 roku liczba bezrobotnych wyniosła 53,5 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego to 10,5 proc. (w analogicznym czasie w 2020 roku – liczba bezrobotnych to 48,2 tys. osób, a stopa bezrobocia – 9,4 proc.).

Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie