Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej


Z okazji Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej wszystkim członkom formacji obrony cywilnej na terenie powiatu olsztyńskiego składam serdeczne podziękowania za wkład pracy w realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a także za zaangażowanie w działania zwiększające świadomość obywateli na temat właściwych postaw i reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Życzę Państwu satysfakcji z pracy w służbie drugiemu człowiekowi, a na niwie rodzinnej i osobistej zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Szef Obrony Cywilnej Powiatu
Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak

Dzień Obrony Cywilnej 1 marca 2017