Medal Za Zasługi dla Policji


Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Andrzej Abako, starosta olsztyński. Odznaczenie wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek podczas uroczystości z okazji Święta Policji 28 lipca.

- Odznaczenie traktuję jako wyróżnienie dla wszystkich radnych powiatu olsztyńskiego, którzy wspierają Policję, rozumiejąc potrzebę doposażania formacji zarówno w sprzęt, samochody, czy też same komisariaty. Policja jest blisko ludzi, tak samo jak samorząd, a żeby była jeszcze bardziej skuteczna, potrzebuje narzędzi, które jej to ułatwią. Na ręce obu panów Komendantów – Wojewódzkiego oraz Miejskiego Policji w Olsztynie składam więc podziękowania za to wyróżnienie i liczę na dalszą dobrą współpracę – powiedział starosta A. Abako.

Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Zgodnie z prawem może być nadany obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, w tym policjantowi i pracownikowi Policji, który:

A my raz jeszcze składamy serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji pracującym na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie olsztyńskim. Dziękujemy za Państwa służbę – trudną, odpowiedzialną i często niebezpieczną. Szczególne wyrazy uznania kierujemy w stronę pań policjantek,  których obecność w szeregach polskiej Policji liczymy od 75 lat. W imieniu samorządu Powiatu Olsztyńskiego życzymy Państwu sukcesów zawodowych i wytrwałości w codziennej trosce o ład społeczny. Niech pełniona służba zawsze stanowi źródło satysfakcji i towarzyszy jej przychylność oraz uznanie obywateli.

DSC_0268 DSC_0269

DSC_0256

20200728_125617 20200728_130117