Mam prawo do...


134 dzieci z 16 placówek oświatowych na terenie powiatu olsztyńskiego wzięło udział w II edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Prawa człowieka – Mam prawo do…”, który zorganizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Aktywnie włączyły się też biblioteki z powiatu.

Celem konkursu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat praw człowieka,  uwrażliwienie na krzywdę innych ludzi oraz na poszanowanie różnorodności poglądów, wierzeń i upodobań. Istotny był też aspekt artystyczny – wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych oraz pobudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią, aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań.

Komisja konkursowa wyłoniła 9 laureatów w trzech grupach wiekowych:
Kategoria „przedszkole”:

I miejsce, przedszkole I miejsce – Natalia Fiedorowicz (6 lat), Przedszkole Samorządowe w Dywitach

II miejsce, przedszkole II miejsce – Amelia Pielach (4 lata), Przedszkole Miejskie w Olsztynku

III miejsce, przedszkole III miejsce – Małgorzata Sobolewska (5 lat), Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobrym Mieście

 

Kategoria „Szkoła podstawowa”:

I miejsce, szkoła podstawowa I miejsce – Paweł Kotlarczyk (9 lat),OREW w Biskupcu

II miejsce, szkoła podstawowa II miejsce – Wiktoria Pokropska (10 lat), Szkoła Podstawowa w Szczęsnem

 

Kategoria „Gimnazjum”:

I miejsce, gimnazjum I miejsce – Alicja Symonowicz (14 lat), Niepubliczne Gimnazjum „ Nasza Jedynka” w Dobrym Mieście

II miejsce, gimnazjum II miejsce – Małgorzata Kochańska (14 lat), Zespół Szkół w Tuławkach

III miejsce, gimnazjum III miejsce – Damian Szczuczyński (14 lat), Niepubliczne Gimnazjum „ Nasza Jedynka” w Dobrym Mieście

III ex aequo miejsce, gimnazjum III miejsce ex aequo – Oliwia Sakowska (16 lat), Zespół Szkół w Tuławkach.

Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy, natomiast laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Olsztyński. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów!