Konkurs wspomnień o warmińsko-mazurskiej wsi


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie wspomnień „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”.

Celem konkursu jest zachowanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi poprzez utrwalenie w formie materialnej (w tym papierowej) wspomnień o osobach, przedmiotach i relacjach pomiędzy ludźmi mieszkającymi na Warmii i Mazurach w XX wieku, a także promocja talentów literackich. Przedmiotem wspomnień powinny być historie z domów rodzinnych, domów osób bliskich o zwyczajach, tradycjach, wartościach duchowych, w których osoby wspominające wzrastały, żyły, i które przekazały swoim potomkom. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 września 2021 r.

Regulamin konkursu do pobrania: regulamin _W_kregu_ogniska_domowego

Szczegóły na stronie internetowej W-MODR: https://wmodr.pl/informacje/2341

plakat A3