XII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat


Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2016 roku o godz. 12:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XII Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy bezpieczeństwa w Powiecie Olsztyńskim

– sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
– sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

5. Realizacja budżetu Powiatu na rok 2016

– podjęcie uchwały.

6. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

– podjęcie uchwał.

7. Funkcjonowanie szkół działających na terenie powiatu olsztyńskiego

– podjęcie uchwał.

8. Prace komisji Rady Powiatu

– podjęcie uchwały.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Alicja Danuta Wąsik
Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie