Już wkrótce wielkie święto folkloru


Trwają przygotowania do 31. edycji Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się w czerwcu w Jezioranach.

Początkowo zamysłem inicjatorów imprezy było organizowanie jej co roku w innej miejscowości, gdy jednak, przed laty, impreza trafiła do Jezioran, już tu pozostała.  To jedno z ciekawszych wydarzeń w regionie kultywujących kulturę i tradycje ludowe zarówno Warmii i Mazur, jak i innych regionów etnograficznych Polski, z uwzględnieniem folkloru mniejszości narodowych.

Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych  jest organizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma charakter konkursowy. W kilkunastuminutowym programie zespoły prezentują przed komisją i publicznością to, co najpiękniejsze w polskiej kulturze ludowej – folklor muzyczny i śpiewaczy oraz zwyczaje i obrzędy.

Samorząd Powiatu Olsztyńskiego wspiera imprezę finansowo.