Jonkowo będzie połączone z obwodnicą


W piątek 21 października, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa na realizację budowy i przebudowy ulic oraz dróg łączących drogę wojewódzką nr 527 z drogą krajową nr 16 w pobliżu węzła Olsztyn-Zachód (Kudypy).

Podpisania umowy dokonali marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin oraz z ramienia samorządów (Olsztyna, Jonkowa i Gietrzwałdu) – prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Podpisana umowa jest częścią projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Dzięki tej inwestycji całkowicie zmodernizowane zostaną dotychczasowe ulice: Kresowa, Wołodyjowskiego, Żurawia i Perkoza, leżące w granicach administracyjnych Olsztyna (osiedla Gutkowo i Łupstych).

Dla mieszkańców gminy Jonkowo niezwykle ważne będzie powstanie nowej drogi łączącej drogę wojewódzką nr 527 (od obecnego skrzyżowania w Wilimowie) z osiedlem gutkowskim (ul. Gościnna) i dalej w kierunku Łupstychu. W miejscu obecnego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1203N z drogą wojewódzką, za przejazdem kolejowym w Wilimowie powstanie rondo.

Wartość inwestycji zamknie się kwotą blisko 38 mln zł, z czego wkład własny gmin to 5,2 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje budowę i przebudowę dróg o łącznej długości 7,5 km ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, skrzyżowań, oświetlenia, odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska i elementów zagospodarowania zieleni.

Planowane rozpoczęcie prac przewidziane jest na początek listopada 2016 r. Roboty potrwają do lutego 2019 r.

Clipboard01