Johann Larass i jego ogrody


W niedzielę 23 kwietnia w CKB w Dobrym Mieście odbędzie się wystawa „Wielki nieznany. Johann Larass i jego ogrody”.

Ekspozycja obejmuje wybrane archiwalne projekty twórcy ogrodów i parków zrealizowane na terenie Prus Wschodnich i Zachodnich. W projektach reprezentował styl swobodnych ogrodów krajobrazowych, w nurcie naturalistycznym, typowym dla XIX wieku. Cechą charakterystyczną jego parków był również system powiązań widokowych, dzięki którym zyskał miano „malarza krajobrazu”. Sława nazwiska Larass jest żywa do dzisiaj. Nazwisko to wymieniane jest w każdej niemal pracy poświęconej historii ogrodów w Polsce czy Europie. Bogato zachowana jest dokumentacja techniczna projektowanych przez nich założeń. Nie jest ona jednak znana szerszemu odbiorcy, spoza środowiska projektantów ogrodów, a jej walory estetyczne i pozna-wcze są ogromne i godne rozpropagowania. I ten cel przyświeca idei wystawy. Projekt przygotowany przez Katedrę Architektury Krajobrazu UWM, Archiwum Państwowe w Olsztynie i w Bydgoszczy, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Fundacji Moda na Warmię i Mazury.

Skansen Miejski w Dobrym Mieście, ul. J. Sowińskiego 11 – godz. 16:00.