Jarmark Wielkanocny w Dobrym Mieście


Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza w niedzielę 20 marca 2016 roku na Jarmark Wielkanocny – prezentację rękodzieła i dziedzictwa kulinarnego oraz występy zespołów artystycznych. Przedmurze, ul. J. Sowińskiego – godz. 11:00.

Idea:
- stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań twórców ogólnie pojętego rękodzieła oraz odbiorców poszukujących niepowtarzalnych ozdób.
- umożliwienie twórcom nie tylko sprzedaży ręcznie wykonanych prac, ale przede wszystkim zorganizowanie przestrzeni do stworzenia wystawy swoich dzieł i prezentacji talentu.

Cel:
- promocja rodzimych twórców zajmujących się rękodziełem artystycznym
- promocja galerii i miejsc, w której prezentowane jest rękodzieło
- możliwość spotkania się i poznania twórców, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji
- propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań przez prezentowanie różnych form aktywności artystycznej
- rozwijanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z oryginalnymi przedmiotami
- przedstawienie odbiorcom atrakcyjnej i niepowtarzalnej oferty, dalekiej od masowej produkcji

Regulamin i karta uczestnika do pobrania pod linkiem