Jak ustalić linię brzegową?


Ponad 70 osób wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym 8 października przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Spotkanie dotyczyło problemu ustalania linii brzegu oraz projektu rozgraniczania gruntów pokrytych wodami. Uczestnikami byli pracownicy administracji samorządowej i rządowej, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz wykonawcy prac geodezyjnych.

- Przepisy prawne nie precyzują zagadnienia ustalania linii brzegowej, a to skutkuje swobodą interpretacyjną. Każdy urząd ustala różne procedury.Chodzi więc o to, by je ujednolicić i ułatwić pracę wykonawcom. Życzę sobie i Państwu, byśmy wyszli ze spotkania z pełną wiedzą – mówiła podczas rozpoczęcia spotkania Anna Kowalewska, Geodeta Powiatowy i dyrektor Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

Szkolenie poprowadził Krzysztof Kowalski, główny specjalista ds. Gospodarki Nieruchomości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, autor publikacji „Gospodarka Nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi”. – Problem tkwi w tym, że nawet definicja nie wyjaśnia istoty linii brzegu. Trzeba zburzyć mit, że linia brzegowa przebiega w momencie zetknięcia się powierzchni wody z powierzchnią ziemi. Istotne jest, by geodeci mieli tego świadomość – podkreślił na początku spotkania. Prelegent w swoim wystąpieniu mówił m.in. o geodezyjnym rozgraniczeniu gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, o wpływie linii brzegu na ewidencję gruntów i budynków oraz na prawo własności gruntów. Podczas szkolenia podzielonego na trzy bloki podawane były też przykłady orzecznictwa sądów w sprawach związanych z linią brzegową.