Gala Sportu w Biskupcu - V edycja


Już po raz piąty szukamy najlepszych sportowców, trenerów, wydarzeń i działaczy sportowych minionego roku.

Gala Sportu 2019 będzie spotkaniem, na którym wyrazimy uznanie osobom, które w szczególny sposób reprezentują gminę Biskupiec w sporcie. Nagrodzeni zostaną – tradycyjnie – najlepsi sportowcy, trenerzy i działacze, a także osoby promujące gminę na sportowo. O tym kto zasługuje na nagrody i wyróżnienia zadecyduje powołana przez Burmistrza Biskupca specjalna Kapituła.

Zgłoszenia do Gali Sportu 2019 będą przyjmowane do 28 lutego 2020 r.

Do zgłoszeń powinny być dołączone kopie dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcie. Należy nadsyłać je w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Gala Sportu 2019” na adres: Urząd Miejski; 11–300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2, lub składać w Informacji – Obsłudze Interesanta (pok. nr 10). Dodatkowo niezbędne jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie edytowalnego dokumentu tekstowego (niedopuszczalne są skany i kserokopie wypełnionych odręcznie kart zgłoszeniowych) oraz od 3 do 5 zdjęć zgłaszanej osoby/inicjatywy sportowej (odnoszącej się do jej osiągnięć, np. zdjęcia z zawodów, treningów, na podium, portretowe itp.) w postaci elektronicznej pocztą e-mail na adres: promocja@biskupiec.pl

Formularze oraz Regulamin Gali Sportu 2019 dostępny na stronie – link.